Salome, John

monotype
1999
16 X 14 inches

Copyright © 2007 Holmes Studio